Hvad gør vi

Merværdi gennem inddragelse og evaluering

Vi udvikler innovative projekter og bæredygtige indsatser, der skaber værdi i alle led

SocialRespons er en analyse- og konsulentvirksomhed, der leverer evalueringer, procesinvolvering, oplæg og læringsforløb. Ved brug af antropologiske metoder giver vi en indsigt i menneskers hverdagsliv og designer løsninger og værktøjer, der er forankret i praksis. Vi er specialiseret i anvendelsesorienteret evaluering, evaluering af innovation samt borgerinddragende metoder.

I SocialRespons er vi særligt optaget af at udvikle og undervise i bæredygtige, sociale indsatser, der skaber positive livsændringer for mennesker i en udsat position. Læs mere om vores principper for evaluering her.

Co-evaluering – evaluering sammen med borgeren

Med co-evaluering gør vi borgerne til seriøse medspillere i projekt- og evalueringsdesignet ved at inddrage dem i alle dele af projektet. Vi faciliterer løbende møder mellem alle projektets interessenter og brugere for at synliggøre de løbende og afsluttende resultater af jeres projekter og bidrage til motivation og læring blandt brugere, medarbejdere, ledere og politikere. Med det afsæt udvikler, forankrer og spreder vi de bedste af jeres metoder og praksisser. Se her.

Evaluering af innovation

Innovationsprocesser er af natur eksperimenterende og foranderlige. Alt fra samarbejdspartnere til målgrupper og målsætninger kan flytte sig løbende, og derfor må evalueringen af innovationens resultater være tilsvarende fleksibel. Evalueringen skal understøtte nysgerrighed, læring og omstillingsparathed i processen, så beslutninger om f.eks. retningsskift kan kvalificeres. Se her.

Levende fortællinger: Most Significant Change

Med en antropologisk tilgang og en bred vifte af kvalitative metoder, som fx Most Significant Change, narrative interview og appreciative inquiry skaber vi fortællinger baseret på deltageres/beboeres/borgeres oplevelser, visioner eller erfaringer. Denne type ydelse kan udmunde i flere forskellige produkter alt efter, hvad sigtet er. Det kan være en udstilling mhp. at åbne op for en større forståelse blandt borgere/beboere i et område, eller det kan være en rapport med et evaluerende sigte, hvor alle interessenter fra målgruppe til ekstern vil opnå større forståelse for projektets resultater. Se her.

Projektudvikling og interessentinvolvering

Vi vil gerne hjælpe med at gøre jeres projektidé bæredygtig. Vi faciliterer møder mellem alle projektets interessenter og målgrupper, så der skabes relationer og en fælles virkelighed om projektet. Vi indsamler den nødvendige viden om interessenterne, og hjælper med at definere gode indikatorer og milepæle, som der effektivt kan måles på. Undervejs bruger vi co-evaluering til at skabe motivation og læring blandt projektets deltagere og synliggøre, forankre og sprede de bedste resultater og praksisser fra projektet. Se her.

Bæredygtig og inspirerende dokumentationspraksis

Det løbende dokumentationsarbejde skal ikke være en klods om benet i det daglige. Vi hjælper jer med at skabe en dokumentationspraksis i organisationen, som giver mening og overskud i hverdagen både for jer selv og jeres målgruppe og samtidig giver merværdi til jer og jeres samarbejdspartnere. Ved at sikre fælles ejerskab over nyttige dokumentationsmetoder og styrke jeres kompetencer til at inddrage borgeren, får I styrket jeres faglige selvbevidsthed og stolthed. Se her.