Hvem er vi

Specialiserede medspillere, som kender det sociale område

Med afsæt i antropologiske metoder og med stærke kompetencer inden for pædagogik og kommunikation hjælper vi jer med at evaluere, udvikle, formidle og forankre sociale indsatser. Vi inddrager alle relevante interessenter i vores undersøgelses- og deltagelsesdesign og sikrer dermed et bredt ejerskab til jeres projekter. Vi kender det sociale områdes komplekse virkelighed og er vant til at samarbejde med socialt marginaliserede grupper og erfarne praktikere. Læs mere om, hvad vi kan gøre for jer her.

Vi har en socialøkonomisk profil, dvs. overskud i virksomheden skal investeres i projekter, der arbejder for sociale forandringer, udvalgt af vores advisory board.

Sofie Bertolt Winther

Partner // sociolog

Sofie brænder for sociale forandringer. Hun er fagligt opdraget i ngo-verdenen og har over 15 års erfaring med udviklingsarbejde og interessentinddragelse i både unge- og voksenindsatser på det sociale område. Med afsæt i dybe brugerindsigter designer og leder hun analyse-, samskabelses- og deltagelsesprocesser. Hun er opvokset på hhv. Nørrebro, Trekronerfortet i Københavns Havn og i Århus og elsker at betragte mennesker og byliv. Med bred forståelse for mennesker og behov og en kreativ tilgang til løsninger er hun en hyppigt benyttet rådgiver inden for boligsocialt og socialpædagogisk arbejde.

Ea Helth Øgendahl

Partner // antropolog

Som partner i SocialRespons har Ea erfaring fra mere end 100 projekter om socialt arbejde og byudvikling. Hun arbejder med evalueringer, undervisnings- og samskabelsesforløb og rådgiver om evaluering og social innovation i kommuner og behandlingstilbud. Ea er opvokset i Næstved og Svendborg, hvor hun bl.a. har dyrket eliteroning i sine unge år. Hun blev dog nysgerrig på den store verden, og det undersøgende blik har fuldt hende siden. Ea skaber synergi med kvantitative og kvalitative dokumentationsmetoder, som hun omsætter til træfsikre indsigter og praksisnær læring.

Anne Selsøe Sørensen

Konsulent // analyse og kommunikation

Som konsulent i SocialRespons arbejder Anne med dataindsamling, analyse, tekst og kommunikation. Anne er uddannet i statskundskab med speciale i kvalitative metoder. Hun er opvokset i Bagsværd i en familie af lærere og sprogmennesker, og med interessen for sprog i centrum undersøger hun menneskers historier og formidler dem i tekst og billeder. Hun har over 10 års erfaring fra bl.a. mediebranchen og velfærdsområderne i ngo’er, stat og kommune. Hun omsætter brugerindsigter til konkrete strategier og levende formidling og bruger gerne visuel facilitering til at skabe værdi i en proces.

Det siger kunderne

Søren Løkke, ansvarlig for børne- og ungeområdet  Partnerskabet Urbanplanen:

»Her møder jeg fagligt meget kompetente mennesker, som hurtigt og præcist kan analysere nærmest enhver situation, ide, erfaring eller tanke – sætte den i forhold til den givne kontekst og bidrage konstruktivt på højt niveau. SocialRespons investerer i at være medudviklere på projekterne, og jeg oplever at vi sammen har et højere formål med samarbejdet.« 

Øystein Leonardsen, leder af områdeløft Sundholmskvarteret:

»SocialRespons har et stærkt fagligt og metodisk ståsted, som skaber tryghed for kvaliteten i leverancen, de er aktivt lyttende i forhold til at forstå opgaven og dens løsning. Derudover er de opfølgende og ordholdende, hvilket skaber tillid og troværdighed. Endelig er de kreative i den praktiske afvikling og i det endelige produkt.«  

Eva Garde, leder af BOAS Nørrebro, Den Sociale Udviklingsfond:

»SocialRespons har i deres samarbejde med os udvist en fantastisk indlevelse omkring vores behov for, hvad der var nødvendigt at sætte i gang og for hvad der var væsentligt at tage højde for i forhold til vores målgruppe. De har desuden mange kreative evner til at tænke i problemløsninger som har været aldeles gavnligt for vores arbejde.«

Se eksempler på vores projekter her.