Tilbage All In – metodeudvikling på ungeområdet

Et oplæg til fremtidens ungearbejde

Samskabende evaluering og forankring af en ny helhedsorienteret ungeindsats

I et tæt samarbejde med Helhedsplanen i Urbanplanen gennemfører vi et samskabende evalueringsforløb mhp udvikling og forankring af All in-metoden. Vi indgår som en del af projektets styregruppe for at sikre de bedste betingelser for medudvikling og sparring. Vores leverancer er løbende sparring/medudvikling, oplæg, workshops og afrapporteringer af forskellig art – evalueringsrapporter og strategirapporter.

Vi interviewer ca. 50 forskellige interessenter for at deres forståelse af metoden samt deres perspektiver på, hvordan den kan omsættes i lige præcis deres kontekst.

All In skal bidrage til udvikling og forankring af en ny helhedsorienteret ungeindsats samt af nye metoder i arbejdet med marginaliserede unge. Gennem radikal borgerinddragelse i fx fremtidsværksteder er målet at unge selv skal være primus motor i at skabe løsninger på ungeområdet.

Projektet udspringer af en akutindsats ifm. en nedrivning af det lokale 18+ værested og har nu udviklet sig til et større projekt, der søger at skabe faglig udvikling hos samtlige aktører på ungeområdet på Amager. All In står for Amager ungeråd – Ama’r youngsters, Bibliotekscaféen på Solvangsbiblioteket, Hands on på Højdevangsskolen, fremtidsværksted for 18+ (X-mændende). Metoden er desuden implementeret i al ungearbejdet i Helhedsplanen (Partnerskabet). Derudover er “All in – et medarbejderforløb” også en del af projektet i form af et undervisningsforløb for medarbejdere på ungeområdet i samarbejde med UCC.

Projektet er komplekst og indebærer mange spændende perspektiver ift. evaluering og metodeudvikling, bl.a. da alt foregår i et tæt samarbejde med de unge.