Tilbage AIle for en – lokal samskabelse

Dybdegående læring om samskabelsesproces

Læring, resultater og metoder i samskabelsesprojekt om unge

’Alle for en’ er et projekt, der arbejder i dybden med en marginaliseret gruppe af unge blandt andet ved hjælp af et bredt SSP-samarbejde. Vi følger projektet tæt fra start til slut, deltager i styregruppemøder, interviewer unge og ansatte samt faciliterer workshop på for de samarbejdende aktører. Det evaluerende forløb skal ende ud med at bidrage til metodeudvikling, skabe viden om resultater, erfaringer med samskabelse samt de unges oplevelse af de enkelte metoder der er taget i brug i projektet. Derudover vil projektgruppen få opridset forandringspotentialer mhp. fremtidig forankring af arbejdsformen. Projektet gennemføres i et samarbejde mellem SSP-Kbh. og Borgercenter Børn og Unge-Valby, Vesterbro, Kgs.Enghave samt Børne- og Ungdomsforvaltningen Område Valby/Vesterbro/Kgs. Enghave.