Tilbage Den Sociale Udviklingsfond

Bredt ejerskab gennem god implementering

Implementeringsforløb for Den Sociale Udviklingsfond

For Den sociale Udviklingsfond er vi i gang med et større forløb, som omhandler implementering af et nyt it-baseret dokumentationssystem og herunder nye perspektiver på dokumentation samt nye måder at dokumentere på i hverdagen.

Den Sociale Udviklings fond er en nonprofit almennyttig fond med 23 specialiserede afdelinger i Danmark. Deres ydelser dækker over alt fra botilbud med døgnforanstaltning til mentorordning, socialøkonomiske virksomheder og beskæftigelsesrettede forløb.