Læring og viden om fædre, der involverer sig i lokalområdet

Anvendt evaluering og løbende anbefalinger

Med et tæt samarbejde og deltagelse i gruppen samt supplerende interview med samarbejdspartnere og observation i miljøet kommer vi med løbende anbefalinger til projektgruppen. Fædregruppen på Amagerbro arbejder med fædre, der har lyst til og mod på at involvere sig i lokalsamfundet samt lade sig inspirere i forhold til farrollen og forståelsen af unge mennesker. Gruppen deltager i et længerevarende kursus, som tager udgangspunkt i deres egne ønsker og behov for viden. Ved siden af kurset og efterfølgende stiller fædrene op til børne og ungearrangementer i lokalområdet.