Tilbage Ferielejr for uledsagede asylunge

Læring fra ferielejr for unge uledsagede flygtninge

Organisatorisk læring og synliggørelse af resultater

Et stigende antal flygtningeunge kommer til Danmark uden deres forældre. Røde Kors afprøver en ny type ferielejr målrettet denne gruppe for at modvirke social isolation og ensomhed hos de unge. Lejren bliver afholdt i samarbejde med en efterskole med et særligt fokus på fælleskabsorienterede aktiviteter.

Sammen med de unge deltagere, der både er uledsagede flygtninge og danske efterskoleelever vil vi gennem en afsluttende læringsworkshop skabe synlighed om de resultater lejren har skabt. Vi vil derudover have flere interview med lejr- og projektledelse mhp. at bidrage til organisatorisk læring, der skal sikre en optimal fremtidig indsats.

For Røde Kors evaluerer vi også en guide (i form af en app) til flygtningefamilier i asylfasen. Se her.

Se også vores handlingskatalog om frirum i asylafasen, som vi lavede som en del af en evaluering for Røde Kors, der ville sikre bedre livsvilkår for asylansøgerfamilier og uledsagede mindreårige. Se publikationen her.