Tilbage Guide til flygtningefamilier i asylfasen

Resultater ved guide til flygtningefamilier i asylfasen

Anvendelsesorienteret evalueringsforløb for Røde Kors Asyl

Med et fokus på løbende feedback og tæt samarbejde med projektgruppen gennemfører vi et evalueringsforløb for Røde Kors Asyl. Projektet omhandler udarbejdelse og udbredelse af en guide/app til flygtningeforældre og deres børn med fokus på en positiv understøttelse af forældrerollen både i Norge og i Danmark. Vi undersøger resultater hos flygtningefamilierne, opsamler og omsætter erfaring hos praktikere der arbejder med guiden brug af guiden samt støtter og sparrer i forhold til selvevaluering hos projektledelsen i Norge og Danmark. Vi afslutter forløbet med en rapport, der beskriver både resultater og læring samt potentialer ift. yderligere forankring.