Tilbage Unge mænd med mål

Forankringsperspektiver for mentorprojekt

Forankringsorienteret evaluering

For Boligsocialt fællessekretariat i Køge laver vi en evaluering med fokus på forankring af mentorprojektet “Unge mænd med mål”. Projektet er målrettet unge mænd i de fire almennyttige boligområder i Køge, der alle er del af den boligsociale helhedsplan. Projektet skal understøtte de unge mænd i deres valg af – og deltagelse på en uddannelse eller på arbejdsmarkedet. Projektet skal bidrage til at den næste generation af voksne og forsørgere ikke står uden for arbejdsmarkedet, men deltager som aktive medborgere.

I evalueringsforløbet laver vi workshop med ledere og mentorer, gruppeinterviews med 15-20 unge mænd samt interview med eksterne interessenter. Forløbet ender ud i en rapport, der både belyser resultater og forankringsperspektiver.