Partnervold før, under og efter graviditet

Undersøgelsen bidrager med ny viden om partnervold mod kvinder i tiden omkring graviditet, fødsel og barnets første to år


Lignende projekter