Rummelige fællesskaber for LGBT+unge

AURA er LGBT+ Danmarks fællesskaber for unge under 18. Vi evaluerer udbredelsen af fællesskaberne og udviklingen af metode, og undersøger hvad tilbuddet betyder for brugerne.

AURA er lokale fællesskaber i hele landet for unge LGBT+personer under 18. Fællesskaberne giver de unge mulighed for at møde hinanden i et trygt miljø, hvor rammer og aktiviteter faciliteres af unge frivillige. Projektet har til formål at øge trivslen for LGBT+personer og forebygge psykosociale problemer i ungdoms- og voksenlivet.

I evalueringen undersøger vi hvilken værdi fællesskaberne giver de unge brugere, og hvad de oplever som særligt virkningsfuldt ved AURA. Evalueringen kommer derudover med anbefalinger til den videre udvikling og forankring af indsatsen, med det håb at AURA bliver tilgængeligt for mange flere unge LGBT+personer.


Lignende projekter