Tidlig indsats og tværfagligt samarbejde i sundhedsplejen

Sundhedsplejen i Furesø Kommune har i projektet ’En tryg start for alle’ fokus på at fremme sårbare familiers sundhed og trivsel. Vi evaluerer projektet med fokus på resultater og anbefalinger til det videre arbejde.

Sundhedsplejen i Furesø Kommune har i projektet: En tryg start for alle fokus på at fremme sårbare familiers sundhed og trivsel. Fokus er tidlig opsporing og indsats under graviditet og barsel ved at tilbyde alle familier sundhedsplejerskebesøg allerede i graviditeten og når barnet er 15-18 måneder. Desuden er der fokus på at styrke de tværfaglige indsatser for familier. SocialRespons gennemfører en evaluering, der har to fokuspunkter: virkningsevaluering af de to sundhedsplejebesøg og evaluering af de tværfaglige samarbejder og indsatser for familier.
Vi leverer to rapporter: En midtvejsevaluering og en afsluttende rapport. Midtvejsrapporten har fokus på at synliggøre besøgenes udbytte og resultater for familier samt centrale virkemidler ved netop graviditetsbesøget og besøget, når barnet er 15-18 måneder. Evalueringens viden og anbefalinger midtvejs bidrager ind i sundhedsplejens dialog med Kommunens politiske udvalg om indsatsernes forankring efter projektperioden.
I den afsluttende rapport opsamles resultater for hele projektperioden og der er særligt fokus på at synliggøre de tværfaglige indsatsers betydning for familierne. I rapporterne anvender vi visualiseringer for at skærpe de centrale pointer og støtte videreformidling af indsatserne i sundhedslejen og med samarbejdspartnere.

Charlotte Bech Lau

Senioranalytiker // Phd - socialt udsathed og aktionsforskning


Lignende projekter