Økonomisk vejledning til udsatte forældre

Vi kvalificerer Enestående Forældres selvevaluering af projekt om økonomisk vejledning til udsatte forældre, der står alene med deres børn.

Foreningen Enestående Forældre yder støtte fortrinsvis til gravide og enlige forsørgere gennem økonomisk hjælp, rådgivning og projekter. Med støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond ønsker foreningen at skabe et tilbud om økonomisk rådgivning til udsatte forældre, der står alene med deres børn.

Vi kvalificerer foreningens selvevaluering af projektet med fokus på kvalitetssikring af evalueringens design, dataindsamlingsmetoder og produkter. Dette gør vi med henblik på at sikre en systematisk opfølgning og dokumentation af projektets virkninger.

Sara Lea Rosenmeier

Partner // Sociolog og survey-ekspert