Kontakt os

SocialRespons

Valkendorfsgade 30 3. sal

1151 København K

For mere viden om os, vores metoder og produkter eller henvendelse om konkrete opgaver er du altid velkommen til at ringe.

Sofie Bertolt Winther

Partner // sociolog

Sofies interesse for læring og metodeudvikling trækker hun med sig i alle opgaver. Hun har mange års erfaring fra civilsamfundet, hvilket gør at hun forstår praksis. Hun har særlig viden om unge i udsatte positioner og konceptualisering.

Sara Lea Rosenmeier

Partner // Sociolog og survey-ekspert

Sara arbejder systematisk og dybdegående i alt, hvad hun er involveret i og har indgående metodefaglig sociologisk viden. Hun er særligt specialiseret i social kapital og indsatser med fokus på vold samt sårbare familier.  

Charlotte Bech Lau

Senioranalytiker // Phd

Charlotte sætter, som aktionsforsker, en ære i at lave anvendelsesorienterede undersøgelser og evalueringer, hvor fokus er at understøtte udvikling og forankring i praksis. Hendes speciale er social og sundhedsmæssig ulighed.

Trine Olsén Sørensen

Senioranalytiker // Sociolog

Trine arbejder metodisk og inddragende på civilsamfundsområdet og har en specialisering i køns-og kropsforskning. 

Anne Heiberg Goor

Senioranalytiker // sociolog

Anne er specialiseret i kultursociologi og er især interesseret i intersektionelle perspektiver på marginalisering og social udsathed. Hun har særlig stor erfaring med projekter relateret til vidensfelterne køn, vold, seksualitet og minorisering.

Christine Rubusch

Juniorkonsulent//stud.cand.soc

Christine er en nysgerrig og skarp sociologistuderende. Hun bidrager med sin metodefaglige viden til surveyarbejde og kvalitative indsigter på det sociale område.

Freja Krake

Juniorkonsulent

Ea Helth Øgendahl

Ekstern konsulent // antropolog

Ea er tidligere partner og arbejder pt som ekstern konsulent hun er blandt andet fokuseret på indsatser inden for kultur og natur.

Anders Find

Videoproduktion

Anders producerer video til strategisk kommunikation med fokus på projektformidling og -dokumentation.

Rikke Jensen

Grafik og illustration

Rikke er grafiker og illustrator og med til at gøre vores leverancer lette og levende. I kan læse mere om Rikke her: https://www.rikkejensen.dk