Aktiverende oplysningskampagne om stalking

Vi evaluerer Dansk Stalking Centers forebyggelses- og oplysningsprojekt ’Er det stalking?’, der skal øge viden om stalking blandt civilbefolkning og fagpersoner.

Over en toårig periode gennemfører Dansk Stalking Center projektet, der retter sig mod både civilbefolkning og fagpersoner. Projektet har som formål at øge civilbefolkningens viden om stalking, at klæde fagpersoner bedre på til at kunne håndtere stalkingsager samt at sikre, at stalkingudsatte, pårørende og fagfolk kender til muligheder for hjælp. Gennem en aktiverende oplysningskampagne, seminarer og undervisning, webinarer, podcasts, en fagkonference og nyudgivelse af håndbog til fagpersoner mm. søges det at udbrede viden og skabe anerkendelse af problematikker om stalking samt at øge fagpersoner og pårørendes handlemuligheder i forhold til at kunne hjælpe stalkingudsatte.

Evalueringens fokus er på outputs og resultater af indsatsen, civilbefolknings og fagpersoners vurdering af specifikke elementer i kampagne- og oplysningsindsatsen samt indikationer af kampagne- og oplysningsindsatsens effekt.

Sara Lea Rosenmeier

Partner // Sociolog og survey-ekspert


Lignende projekter