Opsøgende opkald til ofre, vidner og pårørende

Røde Kors Hovedstaden og Offerrådgivningen Hovedstaden samarbejder med Københavns Politi om at udvikle og afprøve metoder til at sikre, at flere ofre, vidner og pårørende oplyses om – og modtager – offerrådgivning.

Projekt MORA videreudvikler metoden fra projekt Opsøgende Indsats, hvor en ny metode til at identificere ofre, vidner og pårørende blev udviklet og afprøvet. I projektet tilbydes en håndholdt indsats til mennesker i chok og krise, hvor ofre, vidner og pårørende kontaktes med information om offerrådgivningen og tilbud om et opkald fra en frivillig offerrådgiver. Det overordnede formål med den opsøgende indsats er at forebygge og lindre konsekvenserne af kriminalitet og andre voldsomme oplevelser.

Med evalueringen bidrager vi til at dokumentere projektets indsats og til at undersøge målgruppens oplevelser med at blive kontaktet som led i det opsøgende arbejde.

Sara Lea Rosenmeier

Partner // Sociolog og survey-ekspert


Lignende projekter