Supplerende efterværn til voldsudsatte kvinder og børn

I Qnet+ arbejder Røde Kors målrettet for at skalere og kvalitetsløfte indsatsen i Qnet, der er et efterværnstilbud til voldsudsatte kvinder og deres børn. I evalueringen har vi særligt fokus på at undersøge og dokumentere virkninger for de kvinder og børn, der deltager.

Qnet har eksisteret siden 2001 og er et tilbud under Røde Kors, der henvender sig til voldsudsatte kvinder og børn, som har brug for social eller praktisk støtte i tiden efter et ophold på krisecenter. I projekt ’Qnet+’ arbejder Røde Kors målrettet på at skalere indsatsen og sikre en høj kvalitet gennem kompetenceudvikling af Qnets frivillige. Under projektets formål hører også at skabe dialog om partnervold, nedbryde tabuer og engagere civilsamfundet i støtte og hjælp til voldsudsatte.

I SocialRespons bidrager vi til videreudviklingen af Qnet ved at etablere viden om, hvordan tilbud om fællesaktiviteter og 1:1-støtte imødekommer deltagernes behov, samt hvilken betydning deltagerne tilskriver Qnet for deres proces med at genfinde fodfæste i livet. Centrale omdrejningspunkter i evalueringen er også at undersøge, hvordan den støtte og hjælp, som Qnet tilbyder, supplerer den hjælp deltagerne modtager fra fx fra krisecenter og kommune, og at skabe viden om, hvad den frivilligbaserede tilgang i Qnet kan bidrage med i arbejdet med voldsramte kvinder og børn.

Sara Lea Rosenmeier

Partner // Sociolog og survey-ekspert


Lignende projekter