Tryghedsskabende app til stalkingudsatte

Skytsengel App er en tryghedsskabende app til stalkingudsatte, som blev udviklet og implementeret i forbindelse med projekt ’En Tryg Hverdag’. Vi følger Dansk Stalking Centers arbejde med at videreudvikle og fremtidssikre appen.

Skytengel App har til formål at øge tryghed, bevægelsesfrihed og sikkerhed i hverdagen for personer, der føler sig forfulgt og er udsat for stalking.

Igennem en treårig periode følger vi Dansk Stalking Centers arbejde med at videreudvikle Skytsengel App. Vi gennemfører en formativ og anvendelsesorienteret evaluering i to spor, hvor det ene spor skal skabe viden om brugernes behov og oplevelser med appen blandt brugere og interessenter. Det andet spor handler om at undersøge appens virkninger for stalkingudsatte samt at etablere viden om, hvilken værdi stalkingudsatte og interessenter, som fx politi og krisecentre, tilskriver appen.

Sara Lea Rosenmeier

Partner // Sociolog og survey-ekspert


Lignende projekter