Søstre mod vold og kontrol

For Søstre mod vold og kontrol gennemfører vi en proces, der skal lede til øget dokumentation og formidling af organisationens arbejde og metoder.

For Søstre mod vold og kontrol gennemfører vi en proces, der skal lede til øget dokumentation og formidling af organisationens arbejde og metoder. Formålet med processen er dels at styrke organisationen indadtil ved at bidrage til fælles forståelse og sprog om organisationens arbejdsmetoder, samt bringe tavs viden frem i lyset, så den bliver tilgængelig for nye medarbejdere og frivillige. Samtidig skal processen være med til at styrke organisationen udadtil, da slutproduktet er en metodebeskrivelse, der muliggør, at flere kan få indblik i organisationens værdier og arbejdsmetoder og herigennem kan hente inspiration til deres eget arbejde for lignende målgrupper.

Sara Lea Rosenmeier

Partner // Sociolog og survey-ekspert


Lignende projekter