Vi evaluerer Exitcirklens udvikling af et nyt koncept målrettet ofre for seksuel vold.

Exitcirklen har til formål at tilbyde forebyggende og genopbyggende terapi- og samtalegrupper for mennesker, der er eller har været udsat for psykisk vold og andre voldsformer. Med denne konceptudvikling ønsker Exitcirklen at tilbyde et forløb målrettet ofre for seksuel vold.

Vi følger projektet fra start til slut og bidrager med løbende viden til brug for udvikling af indsatsen. I en kombination af kvantitative og kvalitative metoder fokuserer evalueringen på metode- og konceptudvikling. Centrale omdrejningspunkter i evalueringen er også at undersøge, hvordan ofre for seksuel vold oplever det at deltage i gruppeforløbene samt virkninger og effekt som følge af deltagelsen.

Sara Lea Rosenmeier

Partner // Sociolog og survey-ekspert


Lignende projekter