Unge bliver kloge på konflikter

Vi evaluerer URKs projekt Ung-til-Ung konflikthåndtering for blandt andet at undersøge den læring, der opstår hos målgruppen ved at deltage i projektet.

Projektet Ung-til-ung konflikthåndtering har til formål at øge konfliktklogskab og bidrage til trygge og konstruktive fællesskaber blandt unge i udsatte boligområder. Projektet er båret af unge frivillige instruktører der træner de deltagende børn og unge i at forstå og håndtere konflikter konstruktivt, blandt andet ved at reflektere over konflikter og øve sig i at sætte sig i andres sted.

I evalueringen undersøger vi hvilken virkning projektet har for målgruppen og ikke mindst om de tager læringen med sig videre efter værkstedsforløbet. I evalueringen fokuserer vi derudover på at inddrage målgruppen og projektgruppen i dataindsamlingen og analysen. 

Trine Olsén Sørensen

Senioranalytiker // Sociolog


Lignende projekter