En lysere fremtid for unge efter krisecenter

BRYD TAVSHEDEN afprøver en efterværnsindsats til unge, der har været på krisecenter. Vi følger udviklingsarbejdet og bidrager med viden til udvikling af indsatsen.

Et konstant stigende antal af børn flytter ind på et af landets krisecentre. Med støtte fra Ole Kirks Fond vil BRYD TAVSHEDEN udvikle en efterværnsindsats for unge i alderen 13 til 17 år, der har været på krisecenter.
I projektperioden kan op til 20 unge mellem 13 og 17 år få en mentor, som de kan samarbejde med i op til et år. Det overordnede formål med projektet er at sikre, at de unge hjælpes videre til et liv uden vold og psykisk mistrivsel.

Vi gennemfører en formativ virkningsevaluering, der følger udviklingsarbejdet fra start til slut og bidrager med et løbende tilbagespil af viden til brug for udviklingen af den nye efterværnsindsats. Evalueringen fokuserer særligt på metode- og konceptudvikling, implementering og forankring samt betydningsfulde virkemidler i efterværnsindsatsen. Formålet er at kunne præsentere virkningsfulde greb til at skabe den bedst mulige indsats for unge, der har været på krisecenter.

Sara Lea Rosenmeier

Partner // Sociolog og survey-ekspert


Lignende projekter