SletDet samtalegrupper for unge udsat for digitale krænkelser

Red Barnet udvikler et koncept for SletDet samtalegrupper, som er et tilbud til unge, der har været udsat for - eller på anden måde været involveret i - en digital krænkelse. Vi evaluerer konceptudviklingen og virkningen for deltagerne.

SletDet Rådgivningen er Red Barnets indsats for børn og unge under 18 år, der har været udsat for eller på anden måde været involveret i en digital krænkelse. Indsatsen i SletDet dækker i dag over tilbud om rådgivning via telefon, mail og chat, men med afsæt i viden om de alvorlige konsekvenser digitale krænkelser kan have for unge mennesker, vil Red Barnet udvide indsatsen til også at dække over samtalegrupper. Formålet med samtalegrupperne er, at unge, der har været udsat for en digital krænkelse, kan opnå et trygt rum til at tale om den oplevelse, de har haft, samt de konsekvenser, de efterfølgende har oplevet.

Da SletDet samtalegrupper er et helt nyt initiativ, er der tale om et pilotprojekt, hvor konceptet omkring samtalegrupper skal udvikles og afprøves. Evalueringen opsamler viden om konceptudviklingen og etablerer viden om samtalegruppernes betydning og virkninger for de unge, der har været udsat for en digital krænkelse.

Sara Lea Rosenmeier

Partner // Sociolog og survey-ekspert


Lignende projekter