Tværgående samarbejde om støtte til stalkingudsatte

Projekt ’Tryg i Esbjerg’ er et samarbejde mellem Dansk Stalking Center, Esbjerg Kommune og Esbjerg Lokalpoliti. I evalueringen opsamles og videreformidles erfaringer fra samarbejdet, så de kan anvendes som inspiration for andre kommuner og politikredse i styrkelsen af arbejdet med stalkingsager.

Projekt ’Tryg i Esbjerg’ er et samarbejde mellem Dansk Stalking Center, Esbjerg Kommune og Esbjerg Lokalpoliti. Formålet er at styrke den kommunale indsats målrettet stalking, hvilket sker gennem tilbud om kvalificerende seminarer til relevante fagpersoner ved kommunen og politiet, udvikling af konkrete handleplaner og vejledninger samt styrkelse af det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde for at sikre at stalkingudsatte får den rigtige hjælp og støtte. I projektet indgår desuden en forebyggelsesindsats blandt unge i grundskolens udskolingsklasser og på ungdomsuddannelser.

SocialRespons’ rolle er at bistå Dansk Stalking Center med at etablere viden om erfaringer, resultater og virkninger af særligt opkvalificeringen af fagpersoner, holdningsbearbejdningen blandt unge og det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde i samarbejdsmodellen. Et væsentligt ønske med evalueringen er at videreformidle erfaringer fra samarbejdet, så de kan anvendes som inspiration for andre kommuner og politikredse i styrkelsen af arbejdet med stalkingsager. Således indgår også vurderinger af forhold med betydning for implementering af projektaktiviteter, som fx ressourceforbrug, samt af den organisatoriske forankring af samarbejdsmodellen.

Sara Lea Rosenmeier

Partner // Sociolog og survey-ekspert


Lignende projekter