En styrket kernefortælling

I et tæt samarbejde med Kvindehjemmet faciliterer vi en proces, der skal lede til en styrket kernefortælling. Kvindehjemmet er Danmarks største krisecenter, og har eksisteret siden 1902.

Kvindehjemmet har et ønske om at bringe medarbejderes tavse viden frem i lyset og skabe en fælles og styrket fortælling. Processen vi samarbejder om vil både øge medarbejderes trivsel og stolthed over at være en del af organisationen og samtidig bidrage til at udvikle den med henblik på at give det bedst mulige tilbud for voldsramte kvinder og deres børn. Processen tager dels afsæt dels i principevaluering og dels i arbejdet med social kapital som optik.

Sofie Bertolt Winther

Partner // sociolog

Sara Lea Rosenmeier

Partner // Sociolog og survey-ekspert


Lignende projekter