En metode til ungeengagement i organisationer

Vi medudvikler Ungdomsøen og Platformens metode for ungeinddragelse i Giv et år-programmet og evaluerer samtidig indsatsen.

Ungdomsøens afprøver sammen med Platformen i Esbjerg en metode til ungeinddragelse, hvor unge sætter deres aftryk på organisationen gennem et års arbejde og ophold. I denne nye fase af projektet udvikler og afprøver organisationen en letanvendelig Giv et år-metode, som kan deles med andre organisationer, der vil arbejde med unge helt inde i maskinrummet.

Vi bidrager med et metodeudviklingsforløb og samarbejde om udviklingen af materiale om Ungdomsøens model for ungeinddragelse. I processen tydeligøres og konceptualiseres Ungdomsøens erfaringer i en form der gør dem tilgængelige og relevante for andre organisationer at arbejde med. Sideløbende gennemfører vi en virkningsevaluering af de deltagende unge og ungeorganisationers erfaringer med konceptet.