Kunst og aktivisme på Roskilde Festival

Vi evaluerer Roskilde Festivals kunst- og aktivismeindhold med fokus på dets evne til at skabe engagement og forandring.

Med et større fokus på kunst og aktivisme ønsker Roskilde Festival at inspirere deltagerne til engagement i samfundet og til at finde løsninger på nogle af de, ofte globale, udfordringer vi står over for. Det rejser vigtige spørgsmål, om hvordan der skabes plads til engagement, handling og spontane fællesskaber på festivaler, og hvordan disse kan skabe grundlag for social innovation og forandring.

Kan kunst og aktivisme være udgangspunkt for produktive møder mellem forskellige mennesker, og kan de inspirere til positive drømme og forestillinger om fremtiden? Kan det bidrage til en mere inkluderende festival?

Gennem interview og observation undersøger vi hvordan deltagere interagerer med Art & Activism-indholdet på scenerne Platform, Flokkr, Climate Pavilion, RE:ACT og Katharina Grosses værk Destroy Me Once, Destroy Me Twice. Hvad bringer deltagerne til scenerne, hvilke oplevelser har de, og hvad tager de med sig videre? Vi undersøger desuden hvilken betydning scenernes udformning og karakter har for deltagernes brug af dem.

Asmus Dall Gregersen

Analytiker // Antropolog


Lignende projekter