Gamingfællesskaber blandt børn og unge

For Mary Fonden laver vi en kvalitativ undersøgelse af gamingfællesskaber for børn og unge i alderen 8-15 år.

Gaming er en stor del af børn og unges hverdag og fritid. For mange er gaming en integreret og daglig del af deres fritidsliv og samvær med andre børn og unge. Mary Fonden har fokus på at fremme trivsel og mindske mobning blandt børn og unge, herunder at støtte op om, at børn og unge kan indgå i trygge fællesskaber.

På de digitale platforme er fællesskaberne og interaktioner komplekse og mindre gennemskuelige end de fysiske fællesskaber, som børn og unge indgår i. Der er andre faktorer på spil, når børn færdes online. Undersøgelsen har dermed til formål at skabe indsigter i, hvordan man skaber gode og trygge rammer for børn og unge at trives i disse digitale fællesskaber.

Sofie Bertolt Winther

Partner // sociolog


Lignende projekter