Kompetenceudvikling på børne- og ungeområdet

For Social Talks laver vi en systematisk evaluering og vidensopsamling af deres koncept, der henvender sig til fagprofessionelle, som til daglig arbejder med (sårbare) børn, unge og familier.

Social Talks henvender sig til fagprofessionelle, der arbejder med børn, unge og familier og har en vision om at bidrage til et kompetenceløft på børneområdet. Hertil tilbyder Social Talks en ny form for vidensdelingsplatform til videreuddannelse og kompetenceopbygning, der tager udgangspunkt i den viden, der allerede eksisterer på området, men som mangler udbredelse og kontekstualisering til praksis.

I evalueringen af Social Talks vil vi synliggøre viden om resultater og virkninger for modtagergruppen i form af frontpersonale og ledere på børne- og unge området - herunder også resultater for facilitatorer og organisationer, samt om impact på børne- og ungeområdet. Evalueringen har også et særligt fokus på virkemidler og udviklingspotentialer for Social Talks.

Sofie Bertolt Winther

Partner // sociolog

Sara Lea Rosenmeier

Partner // Sociolog og survey-ekspert


Lignende projekter