Kan kunst være katalysator for sociale forandringer?

I Turning Tables projekt ’Stemmer fra blokken’ undersøger vi, hvilken forskel adgang til kunst- og kulturproduktion gør for unge og hvilken betydning det har at være en del af et attraktivt og alternativt læringsrum. Der er særligt fokus på, hvordan ungedrevne fællesskaber kan øge de unges livsmestring.

Turning Tables har siden 2016 arbejdet for at forbedre livssituationen for børn og unge gennem kunst- og kulturproduktion. I projekt ’Stemmer fra blokken’ skal tre ungedrevne kulturlaboratorier udvikles og forankres. Her får unge fra udsatte boligområder mulighed for at skabe kunst og kulturoplevelser sammen med professionelle kunstnere. Med projektet ønsker Turning Tables at fremhæve de unges ressourcer samt give plads til de unges perspektiv på kunst og kultur og ungelivet i Danmark. 

SocialRespons’ rolle er at undersøge den indvirkning Stemmer fra blokken med deres kunst- og kulturproduktion har på de unge og på de boligområder de er tilstede i. Kan adgang til nye arenaer og oplevelser samt muligheden for at kreere sit eget gøre en forskel i unges liv? Kan Stemmer fra blokken styrke de unges sociale fællesskaber? Kan kunst og kulturproduktion løfte et udsat boligområde? Dette er spørgsmål der er i fokus for evalueringen. Metoderne til at undersøge det er kvalitative interview med unge, forældre, samarbejdspartnere og ansatte, deltagerobservation til de mange events og aktiviteter de unge skaber, evalueringsworkshops med ansatte, samt analyse af de unges kunstneriske portfolios og logbøger fra de tre kulturlaboratorier.

Sofie Bertolt Winther

Partner // sociolog


Lignende projekter