Natursociale tilbud til børn og unge i mistrivsel

Hvordan kan naturen skabe ramme for fællesskab til unge, der ikke trives i de nuværende fritidsbaserede fællesskaber?

Naturvejledning Danmarks projekt ”Frirum og Fællesskab” har til formål at bygge bro mellem kommune og foreninger, der kan imødekomme de mistrivselsudfordringer kommunerne står over for på børne- og ungeområdet. For målgruppens 13-17-årige skal de fire indsatser identificere, gribe og engagere den gruppe af unge, der oplever en generel mistrivsel gennem en tidlig indsats.

SocialRespons skal bidrage til sikringen af ungeinvolvering på tværs af projektets aktører og understøtte udviklingen af ungeinvolverings-konceptet, herunder forståelse for projektets målgruppe og deres behov.

Sofie Bertolt Winther

Partner // sociolog


Lignende projekter