Med ”Fritidsjob for alle” udvikler Amagerplanen en indsats, der hjælper unge i udsatte positioner med at søge, få og fastholde et fritidsjob.

”Fritidsjob for alle” er en del af en samlet indsats, der hjælper unge på vej i overgangen fra ungdoms- til voksenliv. Dette på baggrund af viden om, at unge, som har haft et fritidsjob, har større sandsynlighed for at være i beskæftigelse eller uddannelse senere i livet end unge, der ikke har. Til fritidsjobcaféerne kan unge i alderen 13-24 år lære at lave en god jobansøgning og øve de spørgsmål, som kan komme til en jobsamtale.

I evalueringen undersøger vi resultater af indsatsen, samt hvilke virkemidler og metoder der er effektfulde i arbejdet med målgruppen. For at forstå jobsøgningsprocessen før, under og efter besøget i jobcaféen, lægges der i evalueringen vægt på brugerrejser med unge hvorigennem vi undersøger forankringspotentialer og indsatsudvikling.

Sofie Bertolt Winther

Partner // sociolog


Lignende projekter