Hvad mener gadeorienterede unge om ungelivet i danmark?

En opsamling af viden fra over 150 unge med gadeadfærd – om udfordringer og løsninger for unge i udsatte boligområder. Der er brug for at udvikle ny viden og nye prakis i arbejdet med unge fra udsatte boligområder. Vi laver for 3B en tværgående analyse af unges udfordringer, ønsker og ikke mindst løsninger.

3B/KAB har siden 2014 samarbejdet med over 150 unge gennem ALL IN ungeinitiativer. ALL IN blev startet af den boligsociale indsats, Partnerskabet, i Urbanplanen på Amager i samarbejde med Københavns Kommune og Forskning og Udvikling på Københavns Professionshøjskole. Siden dengang er yderligere 12 forløb igangsat i Urbanplanen, Lundtoftegade, Folehaven og Sydhavn/Sjælør og 29 organisationer har sendt medarbejdere til opkvalificering i metoden. Kendetegnende for ALL IN initiativerne har været et særligt deltagelsesperspektiv, hvor de unge har ejerskabet i alle tre dele af en social handling eller aktivitet – de tager initiativ til hvad skal der ske, de planlægger handlingen, og de udfører den. Samtidig er det også de unge, der laver analysen af, hvorfor handlingen skal iværksættes. Det er disse analyser nærværende undersøgelse tager afsæt i.

På baggrund af en vidensopsamling af de unges analyser samt dybdegående interview, har vi lavet en tværgående analyse af de unges udfordringer, ønsker og løsninger. Centralt for undersøgelsens tilgang har været at sikre, at de unges stemmer træder tydeligt frem og kommer til deres ret.

Rapporten har bidraget til at den omfattende viden, der er fremkommet gennem de unges analyser er opsamlet med henblik på at nå ud til flere - og anspore til refleksion, samtale og handling hos relevante aktører i arbejdet med at komme de unges udfordringer til livs. 

Sofie Bertolt Winther

Partner // sociolog


Lignende projekter