Vi evaluerer DGIs indsats med at fremme, at flere børn i økonomisk fattigdom bliver en del af foreningslivet.

Med projektet ”Alle børn i forening” ønsker DGI at skabe skalerbare metoder, der kan fremme, at flere børn i økonomisk fattigdom bliver en del af foreningslivet.

I evalueringen undersøger vi, hvordan projektet lykkes med at skabe bro fra børn i økonomisk vækst til foreningsfællesskaber, hvilke barrierer og potentialer vi ser hos familierne i forhold til at skabe lige adgang til foreningslivet og om de deltagende børn oplever glæde og trivsel i de aktiviteter, de deltager i. Derudover er vi særligt interesserede i at undersøge, hvilke potentialer og barrierer der ligger i forhold til skalering af projektets tilgange og metoder.

Sofie Bertolt Winther

Partner // sociolog


Lignende projekter