Unge udvikler velfærdsløsninger

Projektets ambition var at styrke arbejdet samskabelse og inddragelsen af unge i udviklingen af velfærdsløsninger. Vores evaluering sikrer vidensopsamling og øget samarbejde mellem aktører.

Projektet er et tværorganisatorisk projekt mellem SSP København, BBU Valby, Vesterbro og Kgs Enghave samt Fællesskaberne (helhedsplanen i Sydhavnen og Sjælør) og Områdefornyelsen Sydhavnen. aktørerne arbejder sammen med en gruppe unge om at bryde en længere periode med voldsom kriminalitet og hærværk i Sydhavns-området.

Vi foretager en procesevaluering med fokus på læring, metodebeskrivelse og resultater for unge og området. Evalueringen tydeliggør hvordan bl.a. brug af Fremtidsværkstedsforløb muliggør nye dialoger på tværs i området og nye vinkler på ungearbejdet i Sydhavnen samt mindre kriminalitet og hærværk.

Sofie Bertolt Winther

Partner // sociolog


Lignende projekter