Redskaber til demokratisk engagement

Med udgangspunkt i metoden community organizing arbejder Medborgerne for at give unge på Nørrebro og i Nordvest politiske redskaber til at organisere sig og skabe forandring i deres lokalområder.

Med projektet Unge Medborgere arbejder organisationen Medborgerne for at uddanne og opøve unge til demokratisk medborgerskab i deres lokalmiljø på Nørrebro og i Nordvest-kvarteret i København. I projektet deltager unge i forløb hvor de, fra idéudvikling til kampagne,  arbejder med en lokal sag, der er vigtig for dem. Metodisk tager projektet udgangspunkt i community organizing, der søger at skabe forandring ved at samle forskellige grupper om en fælles sag.

I evalueringen fokuserer vi på projektets erfaringer med community organizing blandt unge i en dansk kontekst. Håbet er, at andre der arbejder med denne metode eller med demokratisk dannelse af unge, kan lære af projektets erfaringer bl.a. om unges motiver og engagementsform.

Asmus Dall Gregersen

Analytiker // Antropolog


Lignende projekter