Redskaber til demokratisk engagement

Med udgangspunkt i metoden community organizing arbejder Medborgerne for at give unge på Nørrebro og i Nordvest politiske redskaber til at organisere sig og skabe forandring i deres lokalområder.

Med projektet Unge Medborgere arbejder organisationen Medborgerne for at uddanne og opøve unge til demokratisk medborgerskab i deres lokalmiljø på Nørrebro og i Nordvest-kvarteret i København. I projektet deltager unge i forløb hvor de, fra idéudvikling til kampagne,  arbejder med en lokal sag, der er vigtig for dem. Metodisk tager projektet udgangspunkt i community organizing, der søger at skabe forandring ved at samle forskellige grupper om en fælles sag.

I evalueringen fokuserer vi på projektets erfaringer med community organizing blandt unge i en dansk kontekst. Håbet er, at andre der arbejder med denne metode eller med demokratisk dannelse af unge, kan lære af projektets erfaringer bl.a. om unges motiver og engagementsform.


Lignende projekter