Klubfællesskaber for unge

Vi hjælper SIND Ungdom med at skabe rekrutterings- og fastholdelsesstrategier til klubfællesskaber.

SIND Ungdom driver lokale fællesskaber for psykisk sårbare unge i 16 kommuner. Organisationen er baseret på frivillighed og bygger på ung-til-ung-fællesskaber for unge i alderen 16-35 år.

I projektet ”Flere skal med” evaluerer SocialRespons hvordan projektets indsatser bidrager til at skabe synlighed for SIND Ungdoms tilbud overfor målgruppen af sårbare unge. Evalueringens primære fokus er udviklingen af rekrutterings- og fastholdelsesstrategier i klubfællesskaberne samt arbejdet med kommunerne, så SIND Ungdom får skærpet deres samarbejdsmodel med kommuner og lokale aktører.

Charlotte Bech Lau

Senioranalytiker // Phd


Lignende projekter