Et oplæg til fremtidens ungearbejde

Gennem radikal borgerinddragelse i eksempelvis fremtidsværksteder er målet med ALL IN, at unge selv skal være primus motor i at skabe løsninger på ungeområdet.

De sidste mange år har en konstant andel på mellem 15-17% af hver ungdomsårgang i Danmark været ramt af eller i risiko for at blive ramt af sociale problemer. Det er et billede på et samfundsproblem.  ALL IN bidrager til udvikling og forankring af en ny helhedsorienteret ungeindsats samt til nye metoder i arbejdet med marginaliserede unge.

Gennem radikal borgerinddragelse i eksempelvis fremtidsværksteder er målet med ALL IN, at unge selv skal være primus motor i at skabe løsninger på ungeområdet.

I et tæt samarbejde med Helhedsplanen i Urbanplanen gennemfører SocialRespons et co-evalueringsforløb med henblik på udvikling og forankring af All IN-metoden. SocialRespons indgår som en del af projektets styregruppe for at sikre de bedste betingelser for medudvikling og sparring. Rapporten bidrager til udviklingen af ny viden og praksisser i arbejdet med unge, med et ønske om at lade erfaringerne inspirere, påvirke og forandre fremtidens politikker og indsatser på det sociale område, så de bliver til gavn for alle unge.

Sofie Bertolt Winther

Partner // sociolog


Lignende projekter