Metodeudvikling: Hvordan engagerer vi flere unge?

DGI og SocialRespons har indledt et metodeudviklende samarbejde, der har fokus på at udvikle en række greb og metoder som DGIs medarbejdere og medlemmer kan gøre brug af når de skal understøtte et øget ungeengagement i foreninger.

SocialRespons har for DGI evalueret Unge i landsbyklynger, der skulle engagere unge lokalt og opbygge konstruktive handlende fællesskaber. Evalueringen viste blandt andet, at det kræver en del at engagere unge, der ikke er foreningsvante, men den pegede også på en række centrale virkemidler, der kunne understøtte ungeengagementet.

På den baggrund har DGI og SocialRespons indledt et metodeudviklende samarbejde, der har fokus på at udvikle en række greb og metoder som DGIs medarbejdere og medlemmer kan gøre brug af når de skal understøtte et øget ungeengagement i foreninger. SocialRespons faciliterer udviklingsprocessen, bidrager med databaserede indsigter fra Unge i landsbyklynger og andre projekter med unge og er medudvikler af de endelige produkter.

Sofie Bertolt Winther

Partner // sociolog


Lignende projekter