Udvikling af gadeidrætsfaciliteter med børn og unge

Vi evaluerer GAME's projekt om udbredelse af idrætsfaciliteter i gademiljøer i 7 byer i Danmark.

Med projektet #MEREGADE vil GAME udvikle nye gadeidrætsmødesteder der kan danne ramme for positive sociale fællesskaber omkring fysisk aktivitet.

GAME etablerer idrætsfaciliteter, såkaldte street hubs, der er inspireret af GAMEs streemekka, i syv mindre byer. Street hubs vil være multifunktionelle idrætsfaciliteter som lokale unge vil sætte deres præg på gennem en inddragende designproces. I projektet inddrages lokale idrætsmiljøer til at facilitere åbne idrætsaktiviteter.

I evalueringen undersøger vi hvilken betydning det har at inddrage lokale unge i designprocessen omkring etableringen af idrætsfaciliteter, og hvilket impact street hubs har for de enkelte brugere, lokale idrætsfællesskaber og for det omkringliggende byområde. Vi er derudover særligt interesserede i hvordan der tiltrækkes en kønsmæssigt divers brugergruppe.

Evalueringens indsigter formidles i en rapport og gennem film der er målrettet nuværende og potentielle samarbejdspartnere.

Trine Olsén Sørensen

Senioranalytiker // Sociolog

Asmus Dall Gregersen

Analytiker // Antropolog


Lignende projekter