Fodboldtræning for unge og støtte i overgangen til ungdomsuddannelser

Vi følger DGI Sportucation med fokus på konceptudvikling, forankring og resultater for de unge. I projektet tilbydes unge i en udsat position at deltage i fodboldtræning i skoletiden...

Formålet er at styrke unges livsmestring, tro på fremtiden og støtte unge i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. SocialRespons evaluerer og skærper konceptudviklingen i Sportucation. Det gør vi ved at kombinere procesevaluering med co-evaluering, hvor vi følger de unges udvikling og projektet med blik for at inddrage perspektiver på tværs af deltagere og samarbejdspartnere fra fodboldklubber, kommuner, skoler, erhvervs- og foreningsliv. 

Vi leverer workshops med projektets aktører og samarbejdspartnere. Det sikrer, at viden løbende bidrager med læring til projektet om virksomme indsatser, der imødekommer de unges behov. 

Charlotte Bech Lau

Senioranalytiker // Phd


Lignende projekter