Fysiske og sociale indsatser går hånd i hånd

Boligforeningen 3B/KAB ønsker en højere grad af integration af Hørgården og omgivende lokalområde gennem en række fysiske ændringer af området. SocialRespons undersøger, hvordan samspillet mellem en social og fysisk helhedsplan understøtter social bæredygtighed i Hørgården.

Med det fysiske løft ønsker 3B/KAB også at understøtte den sociale bæredygtighed, hvilket bl.a. betyder at infrastrukturforbedringerne skal ske i samskabelse med beboerne. Der vil i projektperioden derfor være et tæt samspil mellem den fysiske helhedsplan (varetaget af AI arkitekter) og den sociale helhedsplan i området (Amagerplanen).

Med denne undersøgelse ønsker vi og 3B/KAB at bidrage til indsamling af viden om arbejdet med social bæredygtighed gennem byggeprojekter, som efterfølgende kan spredes ud til andre relevante aktører. Undersøgelsen er bygget op omkring følgende metoder: tilstedeværelse i byrummet og bylivstællinger, dybdegående kvalitative interviews med beboere, boligsociale medarbejde og andre relevante aktører og Most significant change (MSC) workshops med beboere.

Sofie Bertolt Winther

Partner // sociolog


Lignende projekter