Områdefornyelsen Sundholm

For Områdefornyelsen Sundholm evaluerer vi de tiltag og aktiviteter, der har været i området fra 2008-2014. Evalueringen er kvalitativ med fokus på de mest signifikante ændringer, områdeløftet har skabt for kvarteret og dets beboere.

Evalueringen har særligt fokus på de lokale netværk, der er skabt i området som en del af områdeløftets aktiviteter og på de udviklingsfelter, der er relevante for deres fortsatte virke. Derudover er det også meningen at processen omkring evalueringen skal give beboerne indsigt i den udvikling og de resultater de har været med til at skabe gennem deres engagement.

Sofie Bertolt Winther

Partner // sociolog


Lignende projekter