Hvordan kan beboere skabe liv og fællesskab i almene boligområder?

Vi laver en vidensopsamling af initiativerne i Vær Med puljen, der skaber aktiviteter i almene boligområder, og udvikler et inspirationskatalog til brug af alle der ønsker at etablere lokale initiativer i deres boligområde.

På baggrund af en bevilling fra Kulturministeriet støtter BL lokale initiativer i almene boligområder der skaber fællesskaber og aktivitet i kølvandet på coronaepidemien. De 89 støttede projekter spænder over motion, musik og teater, undervisningstilbud, fællesspisninger og meget meget mere.

Vi gennemfører en vidensopsamling af erfaringerne fra de mange projekter, og udvikler et inspirationskatalog til fællesskabende aktiviteter i de almene boligområder, til brug for områdernes beboere og ansatte. Formålet er at præsentere lettilgængelige og virkningsfulde greb til at få flest muligt med i fællesskabet.

Sofie Bertolt Winther

Partner // sociolog

Asmus Dall Gregersen

Analytiker // Antropolog


Lignende projekter