Aktør og beboerperspektiver på Områdefornyelsen Nørrebro

For Områdefornyelsen Nørrebro samler vi op på de fire år de har været på indre Nørrebro med et særligt fokus på beboernes og civilsamfundets erfaringer.

Områdefornyelsens forskellige involverede aktører har tilegnet sig viden og erfaring via arbejdet med projekter og samarbejdskonstellationer og har særligt skabt et vidensgrundlag i forhold til samskabelsesprocesser. 

Vi samler op på denne viden gennem en aktør- og borgerevaluering med fokus på tre-fire udvalgte projekter/områder under Områdefornyelsens arbejde på Nørrebro.

Gennem denne evaluering vil borgernes og aktørernes refleksioner, læring og anbefalinger blive opsamlet og beskrevet med henblik på videreformidling til fremtidigt arbejde i for eksempel området, andre områdefornyelser og kommunen generelt.

Sofie Bertolt Winther

Partner // sociolog

Charlotte Bech Lau

Senioranalytiker // Phd


Lignende projekter