Digitale læringsforløb for familier

Vi undersøger om digital undervisning kan skabe bedre og mere lærende relationer mellem forældre og børn i en helhedsplan.

I projektet Digitalt Familieværksted udvikler helhedsplanen Bo Trivsel læringsforløb der kan samle forældre og børn i et positivt og lærende samvær der kombinerer digitale kommunikationsplatforme med fysiske redskaber. Projektets overordnede formål er, at opbygge positive og trygge relationer mellem forældre og deres børn, samt at give familierne redskaber til at fastholde det positive samvær.

I evalueringen undersøger vi familiernes udbytte af deltagelse i værkstederne med særligt fokus på hvordan forældre bliver bedre rustet til at understøtte barnets trivsel og om de får nye værktøjer til at have et positivt og udviklende samvær med barnet. Derudover er det evalueringens formål at undersøge betydningen af de anvendte undervisningsmetoder, samt mulighederne for udvikling af dem.

Asmus Dall Gregersen

Analytiker // Antropolog


Lignende projekter