Opdrift - Når socialøkonomi løfter et byområde

Hvordan kan socialøkonomi bidrage til byudvikling? Vi præsenterer ni konkrete eksempler på, hvordan socialøkonomi skaber værdi for Fuglekvarteret i Københavns Nordvestkvarter.

Hvordan kan socialøkonomi bidrage til byudvikling? Det afprøver områdefornyelsen i indsatsen Opdrift, hvor de giver spillerum til lokal innovation og iværksætteri og støtter lokale kræfter til selv at udvikle deres kvarter. I opdrift arbejdes med Partnerskaber, prototyper og innovation.

Vi kortlægger og formidler erfaringer fra indsatsen. Vi beskriver konkrete eksempler på lokale partnerskaber mellem virksomheder og sociale aktører i kvarteret og hvordan partnerskaber og initiativer skaber værdi for kvarteret. Vi hjælper også konkrete anbefalinger til arbejdet med socialøkonomi som greb til byudvikling.

Sofie Bertolt Winther

Partner // sociolog


Lignende projekter