Kan socialøkonomi skabe jobs i et alment boligområde?

VOKS er en en plantebutik og leverandør af bæredygtige planter, som samtidig tilbyder jobforløb for ledige aktivitetsparate borgere fra lokalområdet. Vi har i evalueringen fokus på at opsamle viden og erfaringer med at starte en socialøkonomisk virksomhed i et alment boligområde.

Formålet med VOKS er at afprøve socialøkonomi som metode til at skabe udvikling i et alment boligområde, inkludere borgere i en udsat situation samt skabe forankring af virksomheden. SocialRespons gennemfører en virkningsevaluering og vidensopsamling med et særligt fokus på at formidle viden og erfaringer med at starte en socialøkonomisk virksomhed i et alment boligområde.

Vi leverer løbende analyseworkshops med projektets aktører, som sikrer at viden fra evalueringen kan bidrage til arbejdet med at udvikle VOKS. Den afsluttende evalueringsrapport vil synliggøre viden om resultater for målgruppen og området generelt, samt bidrage til viden om virkemidler i arbejdet med at starte og drive en økonomisk bæredygtig socialøkonomisk virksomhed i et alment boligområde. Ud over rapporten leverer vi en kort film, der formidler central viden fra evalueringen.

Sofie Bertolt Winther

Partner // sociolog


Lignende projekter