Fra fritidsjob til faglært

Projekt Fritidsjob til Faglært giver udsatte unge erfaring med arbejdsmarkedet og introducerer de unge til erhvervsfaglige uddannelser i Greve og Køge Kommune. Vi evaluerer virkningen af projektets indsatser og undersøger, hvordan projektets metoder spiller ind på de opnåede resultater.

I projekt ’Fra fritidsjob til faglært’ samarbejder kommuner, boligselskaber og helhedsplaner om en indsats for unge i Køge og Greve Nords udsatte boligområder. Her bor mange unge, som er udsatte på en række sociale parametre, ligesom der i perioder har været store udfordringer med kriminalitet og bandevirksomhed. Projektets formål er er at øge uddannelses- og beskæftigelsesgraden for børn og unge gennem bl.a. brobygning mellem skoler og erhvervsuddannelser og skabelse af fritidsjobs i virksomheder indenfor faglige erhverv.

I SocialRespons følger vi projektet med en virkningsevaluering, der fokuserer på de unges udbytte af projektets indsatser. Herudover har vi en særlig opmærksomhed på konceptualiseringen af den trin-model, der skal sikre joberfaring til flest mulige af boligområdernes unge, samt på projektets udvikling af skolerettede og brobyggende aktiviteter, som skal øge de unges kendskab og søgning til erhvervsuddannelser. Dataindsamlingen bygger på interviews, spørgeskemaundersøgelser, projektets registreringer af jobskabelse, statistiske nøgletal vedrørende uddannelse og beskæftigelse samt tal fra UU-vejledningen vedrørende uddannelsesvalg og frafald på ungdomsuddannelser.

Sara Lea Rosenmeier

Partner // Sociolog og survey-ekspert


Lignende projekter