Midlertidigt kultur udvikler det sociale liv

Havnekulturkontoret er et midlertidigt kulturhus, der skal fungere som løftestang til udvikling af socialt liv i et nyt boligområde. Vi sikrer vidensopsamling, så erfaringerne kan bruges andre steder.

Havnekulturkontoret blev etableret i et samarbejde mellem Københavns Kommunes Kultur- og fritidsforvaltning og By & Havn og arbejder i en årrække med at benytte midlertidige byrum til at igangsætte aktiviteter omkring kultur- og socialt liv i et nyt boligområde i Nordhavnen. Ønsket er at kickstarte etableringen af fællesskaber og traditioner ved brug af midlertidige rum som ramme for aktiviteter. Håbet er, at aktiviteter og fællesskaber videreføres af borgerne selv.

Vi sikrer evaluering og vidensopsamling af projektet og bidrager med viden om hvordan kultur kan bruges som løftestang til udvikling af socialt liv i boligområde hvor mennesker møder hinanden og er med til at bygge området op. Kortlægning og formidling af resultater og metoder skal hjælpe andre der arbejder med samskabelse, kultur og byudvikling og inspirere arbejdet med lignende projekter andre steder.

Sofie Bertolt Winther

Partner // sociolog


Lignende projekter